Sari la conținutul principal

Legile şi hotărârile Parlamentului

Titlul Sursa
Lege Republicii Moldova nr.164-XV/2003 privind ratificarea Protocolului din 28.03.1997 la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22 ianuarie 1993 Sursa
Lege nr. 79-XVIII /2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Comisiei Internaționale de Stare Civilă nr.20 privind eliberarea certificatului de capacitate matrimonială Sursa
Lege nr. 82/2017 integrității Sursa
Lege nr. 764-XV/2001 privind organizarea administrative-teritorială a Republicii Moldova Sursa
Lege nr. 3465-XI/1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești Sursa
Lege nr. 338-XIII/1994 privind drepturile copilului Sursa
Lege nr. 880/1992 cu privire la Fondul Arhivistic al Republicii Moldova Sursa
Lege nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova Sursa
Lege nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției Sursa
Codul familiei nr. 1316-XIV/2000 Sursa
Codul civil nr. 1107-XV/2002 Sursa
Constituția Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994 Sursa
Lege Nr. 80/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative Sursa
Lege nr. 75/2015 cu privire la locuințe Sursa
Lege nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic Sursa
Lege nr.133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal Sursa
Lege nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional Sursa
Lege nr. 232/2007 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei cu privire la prevenirea cazurilor de apatridie în legătură cu succesiunea statelor Sursa
Lege nr. 71/2007 cu privire la registre Sursa
Lege nr. 241/2007 a comunicaţiilor electronice Sursa
Lege nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier Sursa
Legea nr.284/2004 privind serviciile societății informaționale Sursa
Lege nr. 467/2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat Sursa
Lege nr. 100/2001 privind actele de stare civilă Sursa
Lege nr.1024/2000 a cetăţeniei Republicii Moldova Sursa
Lege nr. 1069/2000 cu privire la informatică Sursa
Lege nr. 982/2000 privind accesul la informaţie Sursa
Lege nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte Sursa
Lege nr. 269/1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova Sursa
Lege nr. 1216/1992 a taxei de stat Sursa
Lege nr. nr.140/2013 privind protecția special a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separate de părinți Sursa
Codul administrativ nr.116/2018 Sursa
Lege nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate Sursa
Lege nr. 234/2021 cu privire la serviciile publice Sursa
Lege nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere Sursa