Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Acte normative ale Guvernului

Titlul Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice Sursa
Hotărârea Parlamentului nr. 1377-XII/1993 privind modul de transmitere a materialelor în organele de anchetă Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 329/2012 cu privire la Serviciul Electronic Guvernamental de Plăţi Electronice Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 710/2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 786/2017 cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 738/2008 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 258/2009 cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuţi Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 558/2007 cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă Sursa
Hotărârea Guvernuluinr. 757/2006 cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 314/2017 privind constituirea Agenției Servicii Publice Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 210/2014 cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 88/2014 cu privire la punerea în aplicare a plăcilor cu număr de înmatriculare pentru vehiculele destinate transportului public de călători Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 841/2013 privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 125/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova Sursa
Hotărâre Guvernului nr. 522/2019 cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 770/2012 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 389/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 317/2010 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru asigurarea eliberării paşapoartelor biometrice Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1127/2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 125/2008 privind punerea în aplicare a paşapoartelor şi a altor documente de călătorie care conţin date biometrice suplimentare Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1401/2007 privind aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat automatizat “Migraţie şi azil” Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 844/2007 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 21/2003 cu privire la stabilirea termenului de valabilitate al actelor de identitate de tip vechi Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1058/2002 cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al conducătorilor de vehicule" Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 333/2002 pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al populaţiei" şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 197/2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 562/2008 cu privire la actele de identitate ale beneficiarilor de protecţie umanitară Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 1047/1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 626/2005 cu privire la actele de identitate ale refugiaţilor Sursa
Hotărârea Guvernului nr. 385/1996 cu privire la dezvoltarea Registrului de Stat al populaţiei Sursa