Servicii

 

Acte de stare civilă

Înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului, decesului
Înregistrarea ulterioară a naşterii şi decesului; reconstituirea actului de stare civilă; schimbarea numelui de familie şi/ sau prenumelui; rectificarea şi completarea actului de stare civilă, transcrierea actului de stare civilă, anularea actului de stare civilă
Eliberarea documentelor de stare civilă
Înlesnirile ce țin de serviciile de stare civilă
Alte servicii

Acte de identitate şi cetăţenia

Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei
Cetățenia Republicii Moldova
Acordarea serviciilor prin intermediul subdiviziunilor structurale ale Î.S. „Poșta Moldovei”

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin 42
Facebook