Consultări publice ale documentației cadastrale în cadrul PIEF

General

Informația si fișierele postate pe aceasta pagina țin de consultarile publice în cadrul Proiectului de Înregistrare si Evaluare Funciara. Consultările publice sunt organizate pentru a informa și a familiariza titularii de drepturi despre rezultatele identicării bunurilor imobile în cadrul inregistrării primare și despre documentația cadastrală elaborată în acest scop. Titularii de drepturi, în caz de dezacord cu rezultatele identicării bunurilor imobile și documentația cadastrală publicată, pot depune o contestație. Găsiti în acest ghid informații suplimentare și procedura de depunere a contestațiilor.

Lista de Municipii și Raioane

   Informații suplimentare și procedura de depunere a contestațiilor.

   TitluDocument
   Ghid pentru consultarea documentației cadastrale elaborată in cadrul Proiectului de Înregistrare si Evaluare Funciara
   Agenția Servicii Publice
   Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42