• Română
  • Русский
  • English

Organizația sindicală primară a Agenției Servicii Publice

Organizația sindicală primară a Agenției Servicii Publice a fost fondată de un grup de angajați ai Agenției și înregistrată la Ministerul Justiției 25 iulie 2017. Prin consultări și discuții cu colectivele de muncă care au format Agenția, treptat la Organizația sindicală ASP au aderat majoritatea salariaților.

La conferența sindicală președinte al Organizației sindicale a fost ales dl Petru Bolgaru. Consiliu sindical fiind ales din 17 persoane.

Scopurile principale ale Organizației sindicale  sunt:

  • apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat;
  • ca reprezentanți legali ai salariaților participă în cadrul parteneriatului social la negocieri colective cu administrația Agenției,
  • participă la elaborarea și încheierea Contractului colectiv de muncă, precum şi asigurarea respectării acestuia;
  • reprezintă, promovează şi apără interesele profesionale, sociale, economice şi culturale ale salariaților;
  • participă la examinarea şi soluţionarea litigiilor individuale și colective de muncă generate de încălcarea legislaţiei în vigoare.
  • verifică corespunderea condițiilor de muncă a salariaților cu standardele stabilite;
  • participă la cercetarea accidentelor de muncă;
  • participă la examinarea şi soluţionarea litigiilor individuale și colective de muncă generate de încălcarea legislaţiei în vigoare.