Opiniile cu privire la îmbunătățirea paginii web

Warning message

  • The string webform:2654:confirmation could not be refreshed with the text format popup_tags because it is not allowed for translation.
  • The string webform:2654:preview_message could not be refreshed with the text format popup_tags because it is not allowed for translation.

Programarea prealabilă la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice

Eliberarea actelor de identitate

Programează-te

Înregistrare la domiciliu și/sau reședință (fără eliberarea unui buletin de identitate nou)

Programează-te

Eliberarea adeverințelor privind informația din Registrul de stat al populației (seria AE, ST)

Programează-te

Examenul teoretic de obținere al permisului de conducere
 

Urgentă

Preventivă

Examenul practic de obținere al permisului de conducere

Urgentă

Preventivă

Servicii

Persoane fizice

Înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului, decesului. Buletinul de identitate. Pașaportul. Cetățenia. Furnizarea informaţiei.

Persoane juridice

Înregistrare, autentificarea şi certificarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Licențiere, autorizare. Furnizarea informaţiei.

Conducători auto

Examinarea conducătorilor auto. Documentarea conducătorilor auto. Furnizarea informaţiei.

Bunuri imobile

Înregistrarea, evaluarea. Lucrări cadastrale. Furnizarea informaţiei.

Vehicule

Identificarea şi înmatricularea vehiculelor. Certificat de înmatriculare. Plăci de înmatriculare. Comodat, locațiune, leasing. Furnizarea informaţiei.

Servicii electronice

Verificarea datelor personale. Comandarea adeverinţelor şi documentelor. Rezervarea numărului de înmatriculare. Comandă oficiul mobil de documentare.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin 42