Programarea prealabilă la serviciile
prestate de către Agenţia Servicii Publice

 

Serviciile le puteţi achita on-line prin
"Serviciul guvernamental de plăţi electronice"

 

Ghidul utilizatorului

Servicii stare civilă
 

Programează-te

Eliberarea actelor de identitate

Programează-te

Servicii cadastrale

Programează-te

Examenul teoretic de obținere al permisului de conducere
 

Urgentă

Preventivă

Examenul practic de obținere al permisului de conducere

Urgentă

Preventivă

Servicii de înregistrarea persoanelor juridice

Programează-te

Servicii

Persoane fizice 

Înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului, decesului.
Buletinul de identitate. Pașaportul. Cetățenia. Furnizarea informaţiei.

Persoane juridice  

Înregistrare, autentificarea şi certificarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Licențiere, autorizare. Furnizarea informaţiei.

Conducători auto  

Examinarea conducătorilor auto. Documentarea conducătorilor auto. Furnizarea informaţiei.

Bunuri imobile  

Înregistrarea, evaluarea. Lucrări cadastrale. Furnizarea informaţiei.

Vehicule  

Identificarea şi înmatricularea vehiculelor.
Certificat de înmatriculare. Plăci de înmatriculare.
Comodat, locațiune, leasing. Furnizarea informaţiei.

Servicii electronice  

Verificarea datelor personale. Comandarea adeverinţelor şi documentelor. Rezervarea numărului de înmatriculare. Comandă oficiul mobil de documentare.
Linia instituţională unică "ANTICORUPŢIE"
Platforma „reLAWed”
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42