Programare prealabilă gratuită la serviciile ASP

Programarea prealabilă la serviciile de documentare este gratuită. Modificarea Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Servicii Publice a fost aprobată printr-un ordin al  directorului instituției.

Prin intermediul sistemului informaţional „Programare electronică” solicitanții se pot programa la oricare subdiviziune teritorială sau centru multifuncțional al Agenţiei Servicii Publice. Doritorii se pot înscrie prin intermediul paginii web oficiale a Agenţiei www.asp.gov.md, telefonic la numerele  de contact ale subdiviziunilor teritoriale afișate în compartimentul „Informaţii utile/Subdiviziuni teritoriale” sau prin intermediul Call-centrului la numărul de telefon 14909.

Programarea prealabilă la servicii asigură accesul prioritar în afara rândului electronic de așteptare pentru etapa de preluare a comenzii. Pentru celelalte etape, precum achitarea serviciului, preluarea imaginii grafice, prelevarea amprentelor digitale ș.a. solicitantul va respecta rândul din subdiviziune. Anterior programarea la serviciile de eliberare a actelor de identitate se efectua cu plată.

Totodată precizăm că, în curând va fi disponibilă și programarea prealabilă la serviciile cadastrale și cele din domeniul stării civile. În prezent programarea la serviciile de stare civilă este disponibilă doar pentru sediul central, iar serviciile cadastrale sunt prestate fără înscrieri.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42