Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din fișierul manual de evidență a persoanelor (adeverință)

TERMENE ȘI TARIFE

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din fișierul manual de evidență a persoanelor (adeverință), la solicitarea persoanelor fizice, privind:

 • înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară sau lipsa acesteia;
 • persoanele înregistrate la domiciliu și/sau la reședința temporară la o adresă concretă;
 • eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora;
 • eliberarea actelor de identitate cu date personale anterioare;
 • apartenența la cetățenia Republicii Moldova;
 • neapartenența la cetățenia Republicii Moldova;
 • renunțarea sau retragerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • dobândirea cetățeniei Republicii Moldova;
 • autorizarea emigrării;
 • componența familiei;
 • atribuirea numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
 • repatrierea cetățenilor Republicii Moldova;
 • alte informații ce se conțin în Registrul de stat al populației
Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoaree 90 lei
gratuit11
5 zile lucrătoaree 180 lei
1 zi lucrătoare 270 lei
În ziua adresării 360 lei
1 oră 450 lei

11Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17, subpct. 1) din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publiceopen_in_new


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

 • Termene și tarife
 • Informații generale
 • Documente necesare
 • Înlesniri
 • Programare on-line
 • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online