Certificarea faptelor de stare civilă consemnate în localitățile din stânga Nistrului și mun. Bender

TERMENE ȘI TARIFE

1. Certificarea faptelor de stare civilă consemnate (fără constituirea dosarului):

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoare 150 lei
gratuit2
10 zile lucrătoare 300 lei
5 zile lucrătoare 450 lei

2. Certificarea faptelor de stare civilă consemnate (cu constituirea dosarului):

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoare 170 lei
gratuit2
10 zile lucrătoare 340 lei
5 zile lucrătoare 510 lei

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publiceopen_in_new

Programare
online