Sari la conținutul principal

Eliberarea copiilor de pe documentele din dosarul unui bun imobil, pentru un dosar

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoare

140 lei 


gratuit37

1 zi lucrătoare420 lei

Informații generale

Descrierea serviciului

Din categoria de servicii menţionate sub denumirea generică „Informaţie din cadastrul bunurilor imobile” fac parte mai multe servicii, identificate în poziţii distincte în Nomenclatorul serviciilor prestate de Agenţia Servicii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2020, şi anume:

  • Eliberarea copiilor de pe documentele din dosarul unui bun imobil.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile sau reprezentantul împuternicit al acestuia. Planul cadastral al terenului poate fi eliberat oricărei persoane interesate.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online (pentru o anumită categorie de informaţii).

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;

Informare

ACTE NORMATIVE

Documente necesare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau împuternicirea MPower), după caz.

Informație oferită de:

Departamentul cadastru

Ultimul salvat:

11.12.2023