Eliberarea copiilor de pe documentele din dosarul unui bun imobil, pentru un dosar

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoare 140 lei
gratuit37
1 zi lucrătoare 420 lei

37Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în următoare acte normative:

  • Termene și tarife
  • Informații generale
  • Documente necesare
  • Programare on-line
  • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

    Programare
    online