Консультации и информация

Практическая часть экзамена для одной из категорий/подкатегорий

ЭКЗАМЕН

Dreptul de a conduce vehicule se obține în bază de examen.

Examenul pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule , se realizează de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile pct. 9-13 din Instrucţiunea privind organizarea şi prestarea serviciilor de examinare şi documentare cu permis de conducere.

Procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, precum și cerințele față de examinatori, se realizează în conformitate cu Metodologia desfăşurării examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule şi documentarea cu permis de conducere

Examenul pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule constă în:

 • Proba teoretică integrează cunoștințe cu referire la: prevederile actelor normative în domeniul circulației rutiere, conducerea în siguranță a vehiculului, inclusiv conducerea preventivă, tehnici de acordare a primului ajutor în traficul rutier, bazele mecanicii auto, aspecte ale normelor de securitate în muncă/securitate antiincendiară în contextul întreținerii tehnice/ exploatării/conducerii vehiculului și se desfășoară prin utilizarea complexului computerizat de examinare „Clasa de examinare”, în baza materialului didactic aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării.
 • Proba practică, cu componentă a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, după cum urmează: La categoria A și subcategoriile AM, A1, A2 și B1, proba practică se desfășoară pe terenul de instruire/teren special amenajat. La categoriile/subcategoriile B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, proba practică se desfășoară pe traseu în condiții reale de trafic.

Вниманию лиц, желающих сдать экзамен на получение водительского удостоверения – проведение экзамена, как теоретической, так и практической его части, будет осуществляться только по предварительной или срочной записи.


Запись на сдачу экзамена осуществляется бесплатно.

Список территориальных подразделений, в компетенцию которых входит квалификация водителей

Территориальное подразделение Адрес расположения Подкатегории/категории экзаменирования Обслуживаемая административно-территориальная единица
1 ОКВС Кишинэу мун. Кишинэу, ул. Салкымилор, 28 Теоретическая и практическая части экзамена на все подкатегории/категории
 • Unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova
2. ОРТ КВС Бэлць мун. Бэлць, ул. Иван Франко, 44A Теоретическая и практическая части экзамена на все подкатегории/категории
 • мун. Бэлць
 • районы:
  • Дрокия
  • Глодень
  • Фэлешть
  • Флорешть
  • Рышкань
  • Сынджерей
  • Сорока
Практическая часть экзамена на подкатегории/категории C1, C1E, C, CE,D1, D1E районы:
 • Бричень
 • Единец
 • Окница
 • Дондушень
3 ОРТ КВС Кахул мун. Кахул, пр. Республики, 24G Теоретическая и практическая части экзамена на все подкатегории/категории
 • районы:
  • Кахул
  • Кантемир
  • Вулканешть
  • Тараклия
 • Дипломатические представительства
4 ОРТ КВС Кэушень г. Кэушень, ул. Алба Юлия, 46 Теоретическая и практическая части экзамена на все подкатегории/категории
 • районы:
  • Кэушень
  • Штефан Водэ
  • Анений Ной
 • с. Варница (район Анений Ной)
 • мун. Бендер
 • население левобережья Днестра и мун. Бендер
5 ОРТ КВС Комрат мун. Комрат, ул. Ленина, 36 Теоретическая и практическая части экзамена на все подкатегории/категории районы:
 • Комрат
 • Чадыр-Лунга
 • Басарабяска
 • Кантемир
 • Чимишлия
 • Леова
6 ОРТ КВС Криулень г. Криулень, ул. Орхей, 56 Теоретическая и практическая части экзамена на подкатегории/категории AM,A1,A2,A,B1,B,BE
 • районы:
  • Криулень
  • Дубэсарь (с. Кошница)
 • население левобережья Днестра и мун. Бендер
7 ОРТ КВС Единец мун. Единец,ул. Гагарина, 72 Теоретическая и практическая части экзамена на подкатегории/категории AM,A1,A2,A,B1,B,BE
Теоретическая часть экзамена на подкатегории/категории C1,C1E,C,CE,D1, D1E и D
районы:
 • Единец
 • Брисень
 • Окница
 • Дондушень
8 ОРТ КВС Хынчешть мун. Хынчешть, ул. Индустриальная, 1A Теоретическая и практическая части экзамена на подкатегории/категории AM,A1,A2,A,B1,B,BE районы:
 • Хынчешть
 • Чимишлия
 • Леова
 • Яловень
9 ОРТ КВС Орхей мун. Орхей, ул. Унирий, 51 Теоретическая и практическая части экзамена на все подкатегории/категории
 • районы:
  • Орхей
  • Резина
  • Теленешть
  • Шолдэнешть
  • население левобережья Днестра и мун. Бендер
10 ОРТ КВС Сорока мун. Сорока, ул. Штефан чел Маре, 92 Теоретическая и практическая части экзамена на подкатегории/категории AM,A1,A2,A,B1, B,BE районы:
 • Сорока
 • Дрокия
 • Флорешть
11 ОРТ КВС Унгень мун. Унгень, ул. ул.Штефан чел Маре, 162 Теоретическая и практическая части экзамена на все подкатегории/категории районы:
 • Унгень
 • Ниспорень
 • Кэлэрашь
Programare
online