Практическая часть экзамена по одной из категорий/подкатегорий

СРОКИ И ТАРИФЫ

Сроки и тарифы Категории Тариф Место оказания услуг
По предварительной записи A, A1, A2, AM, B1 120(100) леев
B, BE 300(170) леев
C, C1, CE, C1E 320(240) леев
D, D1, D1E 320(240) леев
warning

В скобках указан тариф, взимаемый при использовании автотранспортного средства, принадлежащего автошколе.

La desfăşurarea probei practice a examenului la categoria/subcategoriile AM, A1, A2, A şi B1 pot fi utilizate inclusiv şi alte vehicule ce nu aparțin Agenției Servicii Publice, cu condiţia că acestea să fie supuse evidenţei în sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al transporturilor”, precum şi să fie supuse inspecţiei tehnice periodice.

Programare
online