Serviciul de informații și consultări

Cerere de oferte pentru lucrări cadastrale în raionul Călăraşi.

Cererea de oferte Servicii de Non-Consultanță

Contractor: Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Proiect: Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară
Titlul contractului: Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Călăraşi
Țara: Republica Moldova
Nr.Creditului: 6306-MD
Nr. CDO: MD-PSA-236024-NC-RFB
Publicat la data de: 28 mai 2021

 1. Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară și intenționează să aplice o parte din încasările aferente plăților în temeiul contractului pentru Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Călăraşi.
 2. Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” solicită în prezent oferte sigilate din partea ofertanților eligibili pentru Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Călăraşi.
 3. Licitația va fi realizată prin intermediul achiziției locale competitive, folosind o Cerere de Oferte (CDO), în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale după cum sunt specificate în "Reglementările în domeniul Achizițiilor pentru Finanțarea Proiectelor de Investiții", ediția iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017("Reglementările privind Achizițiile"), și este deschisă pentru toți Ofertanții eligibili astfel cum sunt definite în Reglementările privind Achizițiile.
 4. Ofertanții eligibili interesați,  pot obține informații suplimentare de la
  Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, Departamentul Cadastru
  Igor Zaporojan, specialist în procurări
  e-mail: pief.procurement@asp.gov.md
 5. Documentele de licitație în limba română pot fi obținute de către ofertanții eligibili interesați la depunerea unei cereri scrise la adresa de e-mail de mai jos. Documentul va fi trimis prin poșta electronică.
 6. Ofertele trebuie livrate la adresa de mai jos pînă la 30 iunie 2021; ora locală 11:00. Licitația electronică nu va fi permisă. Ofertele întîrziate vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai ofertanților și a celor care aleg să participe la adresa de mai jos pe 30 iunie, 2021; ora locală 11:00.
 7. Toate Ofertele trebuie să fie însoțite de o Declarație pentru garanție a ofertei.
 8.  Adresa menționată este:
  Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”, Departamentul Cadastru,
  În atenția: Igor Zaporojan, specialist în procurări
  MD-2005, Chișinău, Republica Moldova,
  Str. AlexandrPușkin 47, of.318
  e-mail: pief.procurement@asp.gov.md
  adresa paginii web: www.asp.gov.md
Data limită
30.06.2021 11:00

Compartiment