Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al transportului

Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al transportului

Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al transportului:

  • privind confirmarea înmatriculării transportului sau radierii lui din Registrul de stat al transporturilor;
  • privind confirmarea posesiei transportului de către persoanele fizice și juridice;
  • privind confirmarea lipsei în Registrul de stat al transporturilor a interdicțiilor asupra transportului;
  • privind confirmarea înregistrării în Registrul de stat al transporturilor a interdicțiilor asupra transportului
15Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42