Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea plăcilor de înmatriculare

TITLURI DE PROPRIETATE

 • adeverințele sau permisiunile eliberate de organele vamale;
 • facturile eliberate de agenții economici autorizați la comercializarea vehiculelor;
 • certificatele organelor de protecție socială a populației privind transmiterea în folosință a vehiculelor către invalizi;
 • contractele de vânzare-cumpărare, de donare sau de schimb, legalizate notarial;
 • contractele de vânzare-cumpărare întocmite în scris conform cerințelor legislației;
 • titlurile de proprietate și certificatele de moștenire a vehiculelor (agregatelor), legalizate notarial;
 • certificatele despre componența gospodăriilor țărănești, eliberate de primării, în cazul decesului conducătorului pe al cărui nume este eliberat certificatul de înmatriculare;
 • titlurile de proprietate eliberate de organele de privatizare a proprietății de stat;
 • hotarârile instanțelor judecătorești privind confiscarea vehiculelor (agregatelor) sau recunoașterea dreptului de proprietate asupra lor;
 • actele de primire-predare a vehiculelor (agregatelor) aparținând persoanelor juridice;
 • deciziile Comisiilor privind vehiculele câștigate la loterie;
 • acordurile legalizate notarial privind rezilierea contractelor de donare, de partaj al proprietății comune a soților sau al bunurilor succesive;
 • procesele-verbale ale Camerei Înregistrării de Stat privind transmiterea în fondurile statutare a vehiculelor aparținând persoanelor fizice;
 • documentele de înscriere la balanța întreprinderilor a agregatelor cu numere de fabricare;
 • certificatele de înmatriculare (pașapoartele tehnice) a vehiculelor eliberate de organele Ministerului Afacerilor Interne;
 • certificatele subdiviziunilor de examinare și evidență a transportului cu privire la dreptul de proprietate asupra agregatelor cu numere de fabricare;
 • cererile proprietarilor (pentru persoane juridice - acte de rebutare) cu privire la radierea din evidență a vehiculelor rebutate.

Pentru a fi admise în traficul rutier, vehiculele trebuie să fie înmatriculate și să poarte plăcile cu numărul de înmatriculare corespunzător standardului SM-122:2002 "Plăci cu număr de înmatriculare pentru autovehicule și remorci. Condiții tehnice generale" sau standardului național SM 122:2014 "Vehicule rutiere". Plăci cu număr de înmatriculare pentru autovehicule și remorci", amplasate în locurile stabilite. Agenția Servicii Publice prestează o gamă largă de servicii legate de eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare cum ar fi: eliberarea plăcilor noi, eliberarea plăcilor din cele folosite, a plăcilor ce conțin simboluri solicitate, plăcilor tranzit s.a., inclusiv desfășoară verificarea evidenței respective la eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare, în schimbul celor pierdute, deteriorate sau furate.

Programare
online