Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea plăcilor de înmatriculare

DOCUMENTE NECESARE

Categorii de solicitanți:

 • Proprietari de vehicule (persoane fizice/juridice)

Lista documentelor necesare:

 • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
 • procura (după caz);
 • ștampila (pentru persoane juridice);
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.
 • Termene și tarife
 • Informații generale
 • Documente necesare
 • Titluri de proprietate
 • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online