Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP, VPN), inclusiv a duplicatului acestuia

TERMENE ȘI TARIFE

Certificatul de înmatriculare – document oficial de stat care confirmă înmatricularea vehiculului şi permite titularului acestuia exploatarea vehiculului, inclusiv şi în traficul internaţional

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoaree 330 lei/gratuit30
10 zile lucrătoare 660 lei
5 zile lucrătoare 990 lei
3 zile lucrătoare 1320 lei
1 zi lucrătoare 1650 lei
În ziua adresării 1980 lei

30Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 10 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Programare
online