Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Marcarea convențională a vehiculului depersonalizat și a agregatelor acestuia

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor necesare:

 • cererea-tip de modelul stabilit;
 • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
 • certificatul de înmatriculare;
 • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului;
 • dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.
 • Raportul de identificare al vehiculului (RIV).
 • Permisiunea pentru marcare eliberată de DÎV al DÎMT și CCA.
 • Termene și tarife
 • Documente necesare
 • Programare
  online