Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Identificarea vehiculului înmatriculat în Republica Moldova

DOCUMENTE NECESARE

Identificarea vehiculului înmatriculat în Republica Moldova (verificarea numărului de identificare al vehiculului, a numărului caroseriei, șasiului)

Lista documentelor necesare:

  • cererea-tip de modelul stabilit;
  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare;
  • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului;
  • dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.
Programare
online