Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Identificarea vehiculului în cazul primei înmatriculări în Republica Moldova

DOCUMENTE NECESARE

Identificarea vehiculului în cazul primei înmatriculări în Republica Moldova (verificarea semnelor de marcare ale vehiculului, agregatelor, precum și a autenticității documentelor de însoțire)

Lista actelor necesare:

  • cererea-tip de modelul stabilit;
  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare;
  • adeverința vamală;
  • chitanța vamală;
  • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului;
  • dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.
Programare
online