Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Servicii informaţionale

INFORMAȚII GENERALE

Agenția Servicii Publice dispune de un sistem unic al resurselor informaţionale de stat, ce conţine informaţii referitoare la persoanele fizice, persoanele juridice şi mijloacele de transport.

Astăzi, sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat, din cadrul Sistemului Naţional Informaţional al Republicii Moldova, reprezintă una dintre condiţiile de bază pentru edificarea societăţii informaţionale, un mecanism real pentru consolidarea unui stat de drept, ce asigură calitatea procesului decizional, reprezintă “inima” prestării serviciilor informaţionale de diverse nivele şi tipuri, vectorul principal al stabilităţii social-economice, platforma pentru egalitate în educaţie şi cultură, baza pentru securitatea statală şi apărarea drepturilor omului.

Asigurarea accesului la resursele informaţionale are loc prin următoarele mijloace:

 • Accesarea datelor din registre, prin intermediul tehnologiilor Web – SIC “Acces-Web”.
 • Acces public prin intermediul reţelei Internet - „Verifică Datele”.
 • Acces la datele statistice din registre, prin intermediul tehnologiilor Web – SIA „Statistica”.

Resursele și Registrele Informaţionale de Stat de bază

 1. Registrul de Stat al Populaţiei (RSP)
 2. Registrul de Stat al Unităţilor de Drept (RSUDt

Resursele şi Registrele Informaţionale de Stat departamentale

 1. Registrul de stat al transportului (RST)
 2. Registrul de stat al conducătorilor auto (RSCA)

Prestarea serviciilor informaţionale, prin intermediul SIC „Acces -web”

Accesul la informaţia din resursele informaţionale de stat se efectuează în bază de contract, prin utilizarea software-ului specializat - Sistemul informaţional de căutare (SIC) “ACCES-Web”:

 • persoana fizică (inclusiv cetăţeni străini, cu domiciliul în Republica Moldova) - numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, numărul, seria, valabilitatea documentului de identificare al persoanei, numărul de identificare de stat – IDNP, imaginea grafică, etc.;
 • persoana juridică - denumirea întreprinderii, adresa juridică, numărul de înregistrare, genurile de activitate, filialele şi reprezentanţele, informaţia cu privire la reorganizarea întreprinderii, datele de identificare ale conducătorului sau fondatorilor etc.;
 • unitatea de transport – caracteristicile tehnice ale autovehiculului, (tipul UT, marca/modelul, culoarea, numărul de stat de înregistrare), datele agregatelor (numărul caroseriei, motorului, şasiului, codul VIN), numărul şi seria documentului de înmatriculare, posesorul, etc.

Serviciile informaţionale, realizate prin SIC „ACCES-Web”, oferă vizualizarea informaţiei necesare şi garantat veridice, în regim online şi non-stop (24 din 24).

Categoriile solicitanților

Categorii de solicitanţi a serviciilor informaţionale, prin intermediul SIC „ACCES-Web”:

 • persoane juridice de drept public (în scopul exercitării atribuţiilor de serviciu ce se află în competenţa acestora, în conformitate cu actele legislative şi normative ale Republicii Moldova în vigoare);
 • persoanele juridice de drept privat (în scopul verificării veridicităţii informaţiei din documente prezentate de către persoanele fizice şi juridice – clienţi pentru subscrierea la serviciile prestate de către persoanele juridice de drept privat).
Programare
online