Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Fabricarea/comercializarea angro a alcoolului etilic

DOCUMENTE NECESARE

Fabricarea alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate si/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei — a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic:

 • Copia de pe actul de proprietate sau de locațiune asupra depozitelor specializate (pentru comercializarea angro a producției alcoolice).
 • Prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru import şi/sau comercializare angro, pentru fabricare şi/sau păstrare şi comercializare angro în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
 • Copia de pe actul de proprietate sau de folosință și/sau de pe contractul de leasing financiar al capacităţilor de producţie şi de pe actul de proprietate sau de pe contractul de leasing financiar ori de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată (pentru fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice).
 • Copia de pe contractul de distribuţie sau confirmarea privind acordarea dreptului de distribuţie (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice).
 • Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (pentru fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a alcoolului etilic).

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei — fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni:

 • Copia de pe actul de proprietate sau de locațiune asupra depozitelor specializate (pentru comercializarea angro a producției alcoolice).
 • Prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru import şi/sau comercializare angro, pentru fabricare şi/sau păstrare şi comercializare angro în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
 • Copia de pe actul de proprietate sau de folosință și/sau de pe contractul de leasing financiar al capacităţilor de producţie şi de pe actul de proprietate sau de pe contractul de leasing financiar ori de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată (pentru fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice).
 • Copia de pe contractul de distribuţie sau confirmarea privind acordarea dreptului de distribuţie (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice).
 • Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (pentru fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a alcoolului etilic).

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei — c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii:

 • Documentul care confirmă deţinerea în proprietate sau în locaţiune a încăperilor pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 200 m2
 • Prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru import şi/sau comercializare angro, pentru fabricare şi/sau păstrare şi comercializare angro în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin. (3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic).


*Documentele verificate prin procedura ghişeului unic

Programare
online