Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul stare civilă)

ÎNLESNIRI

Potrivit prevederilor pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului  nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice, serviciile de stare civilă se prestează, în mod gratuit, următoarelor categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova:

  • persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie;
  • persoanelor care, potrivit cadrului normativ, au statut de veteran de război;
  • pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii;
  •  participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
  •  victimelor traficului de fiinţe umane, în baza demersului eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau de structurile teritoriale de asistenţă socială sau de Ministerul Afacerilor Interne;
  •  persoanelor care se află la întreţinerea statului, plasate în serviciul de plasament de tip rezidenţial sau într-o instituţie socială medico-sanitară specializată.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a certificatului privind starea civilă în mod gratuit se examinează în termenul maximal stabilit pentru prestarea serviciului respectiv.

Programare
online