Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere

INFORMAȚII GENERALE

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere potrivit art. 12,  alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000.

Persoana cu vârsta peste 18 ani, născută pe teritoriul Republicii Moldova, care nu are dovada cetăţeniei Republicii Moldova şi nu este luată în evidenţă de Agenţia Servicii Publice ca cetăţean al Republicii Moldova, poate fi recunoscută ca cetăţean al Republicii Moldova la exprimarea consimţământului în scris în acest sens.

Cererea pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se depune personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, în străinătate - la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova, iar în ţară - la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

  • Termene și tarife
  • Informații generale
  • Documente necesare
  • Programare
    online