Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Determinarea apartenenței persoanei la cetățenia Republicii Moldova

INFORMAȚII GENERALE

În conformitate cu art. 5 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, dovada apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova se face cu buletinul de identitate, cu paşaportul, cu certificatul de naştere în cazul copilului sau cu un certificat eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova.

În cazul în care persoana nu dispune de documentele menționate supra, apartenenţa acesteia la cetăţenia Republicii Moldova se determină conform prevederilor legii în vigoare la data declarării persoanei cetăţean al Republicii Moldova, iar această dată se consideră data dobândirii de către persoană a cetăţeniei Republicii Moldova.

Se consideră că persoana a dobândit şi a păstrat cetăţenia Republicii Moldova dacă aceasta întrunea sau întruneşte condiţiile prevăzute de cadrul legal în vigoare sau de legislaţia anterioară în materie de cetăţenie, prin care a fost declarată cetăţean al Republicii Moldova şi dacă nu a pierdut cetăţenia Republicii Moldova prin renunţare, retragere sau în temeiul acordurilor internaţionale.

  • Termene și tarife
  • Informații generale
  • Documente necesare
  • Programare
    online