Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Autorizarea emigrării

ÎNLESNIRI

Denumirea serviciului Termen Tarif
Autorizarea emigrării a pensionarului beneficiar de pensie pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii sau a persoanei cu dizabilitate severă sau accentuată 20 de zile lucrătoare 150 lei
Autorizarea emigrării a minorului care emigrează împreună cu cel puţin un părinte Conform termenului de prestare a serviciului autorizarea emigrării pentru părintele copilului gratuit
Programare
online