Înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară concomitent cu radierea din evidență de pe adresa anterioară

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
La momentul adresăriim 50 lei1
gratuit1,3

Tariful este aplicabil pentru cazurile în care nu se eliberează buletin de identitate, dar se aplică mențiunea privind înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară pe fișa de însoțire la buletinul de identitate sau pe buletinul de identitate provizoriu


1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr.1216/1992open_in_new

3Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 6 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publiceopen_in_new


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldovaopen_in_new.

  • Termene și tarife
  • Programare on-line
  • Programare
    online