Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
20 zile lucrătoarem,e 90 lei
gratuit2
10 zile lucrătoarem1,e 180 lei
5 zile lucrătoarem,e 270 lei
1 zi lucrătoarem1 360 lei
În ziua adresăriim1 450 lei

2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


m1Serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova se prestează numai în cazul modificării termenului de executare a comenzii în temeiul cererii solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoanei care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale, depuse la Agenţia Servicii Publice.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Programare
online