Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui

INFORMAȚII GENERALE

Aviz privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui

Avizul privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau prenumelui reprezintă documentul de stare civilă  care confirmă sau infirmă schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui a persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Avizul privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau prenumelui se eliberează persoanelor la solicitare, pentru a confirma sau infirma schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui în urma căsătoriei, divorţului sau schimbării numelui de familie și/sau prenumelui şi este destinat utilizării, în special,  în străinătate.

Categorii de solicitanți

Avizul privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui se eliberează la solicitare:

  • persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
  • rudelor de gradul I-II (dovada gradului de rudenie se face cu actul de stare civilă sau certificatul de stare civilă);
  • reprezentantului legal al persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau cu privire la care a fost instituită măsura de ocrotire judiciară prin hotărârea instanţei judecătoreşti ( tutorele sau curatorul);
  • reprezentantului împuternicit prin procură autentificată notarial, din numele persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova.

Serviciul poate fi solicitat

Programare
online