Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui

DOCUMENTE NECESARE

Pentru eliberarea avizului  privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau prenumelui, se prezintă următoarele documente:

  1. actul de identitate al persoanei fizice, cetăţean al Republicii Moldova;
  2. actul de identitate al reprezentantului legal şi dovada împuternicirii (în cazul în care cererea este depusă de o persoană împuternicită în bază de procură, autentificată notarial);
  3. declaraţia pe propria răspundere, cu privire la confirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui;
  4. documente de stare civilă, după caz, care constituie temei pentru confirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie și/sau prenumelui (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ, certificat privind schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui).

Prezentarea documentelor de stare civilă care constituie temei pentru confirmarea sau infirmarea numelui de familie şi/sau prenumelui nu este obligatorie dacă informaţia cu privire la actele şi documentele de stare civilă se atestă în fondul arhivistic al Direcţiei generală stare civilă;

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine după data de 17.08.2001 au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

În cazul în care faptele de stare civilă s-au produs şi au fost consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, acestea urmează a fi certificate, prin eliberarea documentelor de stare civilă de către autorităţile competente în materie de stare civilă ale Republicii Moldova.

Programare
online