Anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat

INFORMAȚII GENERALE

Anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat (conform art. 62 alin.(1) lit. b) și c) din Legea nr.100/2001 privind actele de stare civilă)

Examinarea cererii privind anularea actului de stare civilă reprezintă o procedură care are loc la organele de stare civilă şi ce intervine în cazurile în care:

 • au fost identificate două acte de stare civilă (acte repetate), întocmite ca urmare a înregistrării aceluiași fapt (naştere, deces, divorţ);
 • există actul reconstituit şi a fost identificat actul primar, întocmit ca urmare a înregistrării aceluiași fapt;
 • anularea actului de stare civilă întocmit neîntemeiat sau pe bază de acte false are loc pe calea judecătorească, iar cel reconstituit sau repetat se anulează prin decizia Serviciului stare civilă (în continuare SSC) de la domiciliul solicitantului.

Etapele examinării

Examinarea cererii privind anularea actului de stare civilă parcurge următoarele etape:

 1. Depunerea cererii:

  Cererea privind anularea actului de stare civilă se depune la Serviciul stare civilă teritorial în a cărui rază teritorială domiciliază persoana interesată sau la SSC deținător al actului de stare civilă.

 2. Examinarea cererii:

  SSC, examinând cererea privind anularea actului de stare civilă solicitat, va constitui dosarul și va emite decizia privind anularea actului de stare civilă. Ulterior, dosarul respectiv va fi expediat DGSC spre aprobare (termenul de examinare a dosarelor este de 15 zile lucrătoare, fără a fi luat în considerație termenul de transmitere prin intermediul serviciului de curier).

 3. Aprobarea cererii:

  Examinarea dosarului de anulare a actului de stare civilă de căre DGSC poate fi executată la solicitare și în regim de urgență, doar în cazul prezentării personale a solicitantului sau prin intermediul unei persoane împuternicite în acest sens (prin procură) la Secția metodică și examinarea dosarelor de stare civilă a Direcției generale stare civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău.

  Pentru examinarea în regim de urgență a dosarului de anulare a actului de stare civilă urmează a fi prezentate următoarele documente:

  • dosarul respectiv sigilat (în plic) în modul stabilit;
  • actul de identitate al solicitantului;
  • dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, legitimația de serviciu ce confirmă reprezentarea autorității tutelare sau a altui organ abilitat ș.a.;
  • bonul privind achitarea taxelor stabilite.
 4. Anularea actului de stare civilă:

  După aprobarea de către Direcţia generală stare civilă a deciziei privind anularea actului de stare civilă, SSC va anula actul respectiv și va elibera solicitantului Avizul de anulare a actului de stare civilă.

Categorii de solicitanţi

Pot cere la organele de stare civilă anularea actelor, următoarele categorii de persoane:

 • titularul actului;
 • reprezentantul legal a titularului actului;
 • persoanele interesate.
Programare
online