Anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat

DOCUMENTE NECESARE

Anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat (conform art. 62 alin.(1) lit. b) și c) din Legea nr.100/2001 privind actele de stare civilă)

Pentru solicitarea anulării actului de stare civilă solicitantul va anexa la cerere următoarele acte:

  • explicație;
  • documentele de stare civilă deținute (certificatele, extrasele), care urmează a fi anulate;
  • actul de identitate a solicitantului.
Programare
online