Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Certificarea faptelor de stare civilă consemnate în localitățile din stânga Nistrului și mun. Bender

INFORMAȚII GENERALE

În temeiul art. 131 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă şi a Hotărârii Guvernului nr. 286 din 29.05.2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi/sau consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender, subdiviziunile competente de stare civilă ale Agenţiei Servicii Publice asigură prestarea serviciilor de certificare a faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localităţile din stânga Nistrului.

Serviciul „Certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender" presupune eliberarea certificatelor de stare civilă de model unic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.757/2006, precum şi a altor documente de stare civilă cu privire la faptele de stare  civilă produse  şi/sau  consemnate în localităţile  din stânga Nistrului  şi municipiul Bender.

Cererea privind prestarea serviciului „Certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender" poate fi depusă la serviciile stare civilă teritoriale de la domiciliul persoanei interesate sau la serviciile stare civilă teritoriale învestite prin Ordinul ASP nr. 440 din 15.07.2019 cu competențe speciale la prestarea serviciului respectiv, potrivit arondării localităţilor din stânga Nistrului şi a municipiului Bender, după cum urmează:

Nr. ord. Organul de Stare civilă cu competențe speciale instituite Localităţile arondate structurii DGSC
oraşe comune sate
1. SSC Sănătăuca Camenca Caterinovca Sadchi
Crasnîi Octeabri Alexandrovca
Cuzmin Voitovca
Hristovaia  
Hruşca Frunzauca
Ocniţa  
Podoima Podoimiţa
Raşcov Iantarnoe
Rotari Bodeni, Socolovca
Severinovca  
Slobozia-Raşcov  
Valea Adîncă Constantinovca
2. SSC Rezina Rîbniţa Andreevca Pîcalova, Şmalena
Beloci  
Broşteni  
Butuceni  
Cobasna Cobasna loc.st.c.f., Suhaia Rîbniţa
Crasnencoe Dimitrova, Ivanovca
Ghidirim  
Haraba  
Hîrjău Mihailovca Nouă, Sărăţei
Jura  
Lenin Pervomaisc, Pobeda, Stanislavca
Mihailovca  
Mocra Basarabca, Şevcenco, Zaporojeţ
Molochişul Mare  
Ofatinţi Novaia Jizni
Plopi  
Popencu Chirov, Vladimirovca, Zăzuleni
Sovietscoe Vasilievca
Stroieşti  
Ulmu Lîsaia Gora, Ulmu Mic
Vadul Turcului Molochişul Mic
Vărăncău Buschi Gherşunovca
3. SSC Dubăsari Dubăsari Comisarovca Noua Bosca, Coşniţa Nouă, Pohrebea Nouă
Crasnîi Vinogradari Afanasievca, Alexandrovca Nouă, Calinovca, Lunga Nouă
Doibani I Coicova, Doibani II
Dubău Goianul Nou
Dzerjinscoe  
Goian Iagorlîc
Harmaţca  
Lunga  
Ţîbuleuca  
Roghi  
Vasilievca  
Grigoriopol    
Maiac Butor India
Carmanova Cotovca, Fedoseevca, Mocearovca
Crasnogorca  
Colosova Crasnaia Besarabia, Pobeda
Delacuu Crasnaia Gorca
Hîrtop Bruslachi, Marian, Mocreachi
Hlinaia  
Şipca Vesioloe
Taşlîc  
Vinogradnoe  
4. SSC Anenii Noi   Bîcioc Novovladimirovca
Mălăieşti Cerniţa
Speia  
Teiu Tocmagiu
Blijnii Hutor  
Parcani  
Tîrnauca  
5. SSC Varniţa Tiraspol    
Tiraspolul Nou    
Bender Proteagailovca  
Cremenciug  
Chiţcani Mereneşti Zahorna
Gîsca  
6. SSC Ştefan Vodă Slobozia    
Crasnoe    
Dnestrovsc Caragaş  
Cioburciu  
Corotaa  
Frunză Andriaşevca Nouă, Andriaşevca Veche, Novocotovsc, Novosaviţcaia loc.st.c.f., Prioziomoe, Uiutnoe
Nezavertailovca  
Hlinaia  
Pervomaisc  
Sucleia  
Vladimirovca Constantinovca, Nicolscoe

Cererea depusă la serviciile stare civilă teritoriale de la domiciliul persoanei interesate se transmite spre executare la serviciile stare civilă teritoriale învestite prin Ordinul ASP nr. 440 din 15.07.2019 cu competenţe speciale la prestarea serviciului respectiv.

Categorii de solicitanți

Serviciul ”Certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localităţile din stânga Nistrului şi municipiul Bender” se prestează, la cerere, următoarelor categorii de solicitanţi:

  • titularului actului de stare civilă, iar în cazuri excepţionale rudelor de gradul I si II ale acestuia;
  • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite - în cazul în care titularul actului de stare civilă a decedat;
  • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate in capacitatea de exerciţiu în privinţa căreia a fost dispusă aplicarea unei măsuri de ocrotire judiciară, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
  • reprezentantului împuternicit prin procură autentificată notarial.
Programare
online