Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule

INFORMAȚII GENERALE

Punctul 35 din Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452, din 24 decembrie 2007, prevede eliberarea titularilor permiselor de conducere, la solicitarea acestora, și a fișei deținătorului permisului de conducere de modelul stabilit în anexa nr. 5 la Hotărârea de Guvern nominalizată.

La moment, în cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, reieșind din multiplele solicitări din partea populației, inclusiv și din partea cetățenilor aflați în afara țării, în calitate de confirmare a permisului de conducere deținut, acestora, reieșind din Lista serviciilor cu plată prestate de Agenția Servicii Publice, li se eliberează adeverință privind posesia permisului de conducere cu categoriile de conducere prevăzute în ele.

Implementarea fișei deținătorului permisului de conducere și sistemului automatizat de perfectare a acestui document, va da posibilitatea de a oglindi tabelar și vast toată evoluția formării conducătorului de vehicul respectiv, de la simplu la compus (de la categoriile inferioare la cele superioare), vechimea în conducerea vehiculelor, data obținerii fiecărei categorii de conducere în parte, suspendarea dreptului de a conduce etc.

Atât fișa deținătorului permisului de conducere, cât și adeverința privind posesia permisului de conducere vor putea fi eliberate în paralel.

  • Termene și tarife
  • Informații generale
  • Documente necesare
  • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

    Programare
    online