Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea permisului de conducere internațional (DLI)

DOCUMENTE NECESARE

Pentru preschimbarea/restabilirea permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, solicitantul va depune următoarele acte:

 1. actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decât cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 2. cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul adresării);
 3. permisul de conducere naţional al Republicii Moldova, de model DL 2008 și DL 2015, cu statut valabil cu condiţia că asupra acestuia nu sunt aplicate restricţii;
 4. dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

se admite perfectarea permisului de conducere internațional prin intermediul reprezentantului (în bază de procură).

 • Termeni și tarife
 • Documente necesare
 • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online