Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea la proba practică pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule la una dintre categorii/subcategorii

INFORMAȚII GENERALE

La proba practică a examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule se admit candidaţii care au obţinut calificativul „Admis” la proba teoretică.

La desfăşurarea probei practice a examenului se utilizează autovehicule din categoria/subcategoria celor pentru care se solicită obţinerea permisului de conducere (în cazul solicitării categoriei de bază, parametrii autovehiculului utilizat trebuie să depăşească parametrii subcategoriei pe care aceasta o include).

Autovehiculele prevăzute în primul alineat trebuie să fie dotate cu dublă comandă asupra ambreiajului şi frânei, caseta cu inscripţia ”ŞCOALA” situată pe acoperişul autovehiculului, precum şi oglinzi retrovizoare pentru candidat şi examinator. Fac excepţie autovehiculele pentru categoria A (motociclu), inclusiv pentru subcategoriile A1 şi A2 şi pentru subcategoria B1 (cuadriciclete motorizate) care trebuie să fie dotate doar cu oglinzi retrovizoare pentru candidat.

La desfăşurarea probei practice a examenului se utilizează vehiculele de examinare ale subdiviziunilor competente. Fac excepţie doar cazurile, când subdiviziunile competente nu dispun de vehicule de examinare la unele dintre categorii/subcategorii, sau sunt defectate, sau insuficiente pentru a satisface sarcina de examinare pentru ziua respectivă, când în procedura de examinare pot fi utilizate vehiculele şcolilor de profil, cu perceperea taxelor la cazul respectiv.

Utilizarea vehiculelor de examinare ale şcolilor de profil la desfăşurarea probei practice a examenului, în cazurile, când vehiculele de examinare ale subdiviziunilor competente, la unele dintre categorii/subcategorii sunt defectate, sau sunt insuficiente pentru a satisface sarcina de examinare pentru ziua respectivă, preventiv se coordonează în scris cu conducerea DCCA a DÎMT CCA.

Proba practică a examenului în funcție de categoriile/subcategoriile de vehicule pentru care se solicită dreptul de a conduce, se desfăşoară în condiţii de poligon şi/sau traseu, după cum urmează:

 1. pentru categoria/subcategoriile A1, A2, A şi B1 proba practică se desfăşoară în condiţii de poligon.

  Pentru categoria/subcategoriile A1, A2 şi A proba practică se desfăşoară în condiţii de poligon, în baza Chestionarului pentru proba practică a examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, compartimentul pentru categoria/subcategoriile A1, A2 şi A, conform anexei nr.2 la Instrucţiuni.

  Pentru subcategoria B1 condiţiile de examinare la proba practică sunt identice condiţiilor de examinare pe poligon pentru categoria B şi se desfăşoară în baza Chestionarului pentru proba practică a examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, compartimentul pentru categoriile B şi BE, subproba pe poligon, conform anexei nr.2 la Instrucţiuni.

 2. pentru categoriile B şi BE proba practică se desfăşoară în mod obligatoriu iniţial în condiţii de poligon, la testarea îndeplinirii manevrelor speciale de conducere din punct de vedere al siguranţei traficului rutier şi pe traseu (subproba pe poligon şi subproba pe traseu).

  La evaluarea pe poligon a probei practice a examenului, examinatorul se află în afară autovehiculului de examinare, în loc comod pentru supravegherea îndeplinirii de către candidat a manevrelor speciale de conducere, cu excepţia îndeplinirii de către candidat a exerciţiului privind deplasarea în rampă şi pantă la categoriile B şi BE, la evaluarea căruia, ca urmare măsurilor de siguranţă, examinatorul se află în autovehiculul de examinare.

  Subproba pe poligon pentru categoriile B şi BE se desfăşoară în baza Chestionarului pentru proba practică a examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, compartimentul pentru categoriile B şi BE, subproba pe poligon, conform anexei nr.2 la Instrucţiuni.

  Candidaţii care nu au susţinut subproba pe poligon, nu se admit la subproba pe traseu, iar calificativul „Admis” obţinut de către candidaţii examinaţi la subproba pe poligon, este valabil pe perioada valabilităţii probei teoretice a examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule.

  Candidaţii care sunt apreciaţi cu calificativul „Admis” atât la subproba pe poligon, cât la subproba pe traseu (calificativ „Admis” valabil), se consideră „Admişi” la proba practică.

  Data susţinerii probei practice de către candidatul examinat, se consideră data aprecierii acestuia cu calificativul „Admis” la subproba pe traseu.

 3. pentru categoriile/subcategoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E şi D proba practică se desfăşoară pe traseu, cu testarea obligatorie iniţială a îndeplinirii manevrelor speciale de conducere din punct de vedere al siguranţei traficului rutier, specifice testării în condiţii de poligon pentru aceste categorii/subcategorii, în baza Chestionarului pentru proba practică a examenului de obţinere a permisului de conducere, compartimentul probei practice pentru categoriile/subcategoriile nominalizate, conform anexei nr.2 la Instrucţiuni.

Programare
online