Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Informaţia din Planul naţional de adrese conţine datele referitor la adresa conferită obiectelor informaţionale înregistrate în Registrul de stat al unităţilor adminsitrativ-teritoriale. Conţine informaţia alfa-numerică şi grafică a adresei înregsitrate.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Orice persoană fără a justifica interesul

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Legea cu privire la sistemul de adrese, nr.151/2017;
  2. Regulamentul cu privire la Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1518/2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei";
  3. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.
Programare
online