Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoare 80 lei
gratuit38

38Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17, alin. 1) din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

  • Termene și tarife
  • Informații generale
  • Documente necesare
  • Programare on-line
  • Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

    Programare
    online