Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea copiilor de pe documentele din dosarul unui bun imobil, pentru un dosar

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Din categoria de servicii menţionate sub denumirea generică „Informaţie din cadastrul bunurilor imobile” fac parte mai multe servicii, identificate în poziţii distincte în Nomenclatorul serviciilor prestate de Agenţia Servicii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2020, şi anume:

  • Eliberarea copiilor de pe documentele din dosarul unui bun imobil.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile sau reprezentantul împuternicit al acestuia. Planul cadastral al terenului poate fi eliberat oricărei persoane interesate.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online (pentru o anumită categorie de informaţii).

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;

Informare

ACTE NORMATIVE

Programare
online