Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea altei informații nesistematizate din cadastru

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Din categoria de servicii menţionate sub denumirea generică „Informaţie din cadastrul bunurilor imobile” fac parte mai multe servicii, identificate în poziţii distincte în Nomenclatorul serviciilor prestate de Agenţia Servicii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2020, şi anume:

  • Eliberarea altei informaţii nesistematizate din cadastru (planul cadastral al bunului imobil (disponibil online), fişa rezultatelor lucrării cadastrale, certificatul despre rezultatele inspectării bunului imobil, certificatul caracteristică pentru privatizarea locuinţei).

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile sau reprezentantul împuternicit al acestuia. Planul cadastral al terenului poate fi eliberat oricărei persoane interesate.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;

Informare

ACTE NORMATIVE

Programare
online