Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea informației despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice

DOCUMENTE NECESARE

Documente necesare pentru prestarea serviciului

  1. Cererea de modelul aprobat;
  2. Actul de identitate al solicitantului;
  3. Dovada împuternicirii (procură sau împuternicirea MPower), după caz.
Programare
online