Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea certificatului privind valoarea bunului imobil

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Certificatul privind valoarea bunului imobil este o informaţie privind valoarea estimată a unui bun imobil (teren, clădire sau altă construcţie supusă înregistrării în Registrul bunurilor imobile), calculată conform Culegerii indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru calcularea taxei de stat la efectuarea tranzacţiilor gen cumpărare, vânzare, schimb, donaţie, gaj, moştenire, aprobată de către Ministerul Finanţelor la data de 15 iunie 1997. Certificatul se eliberează pentru bunurile imobile care nu au fost supuse evaluării în scopul impozitării conform HG 670/2003 (case de locuit din localităţile rurale, bunuri imobile cu altă destinaţie decât cea locativă, comercială sau industrială).

Cerinţe faţă de solicitanţi

Orice persoană fără a justifica interesul

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional.

Informare

ACTE NORMATIVE

Programare
online