Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Recepția lucrărilor cadastrale

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Recepţionarea documentaţiei cadastrale, întocmite de companiile autorizate să execute lucrări cadastrale, pentru un bun imobil care urmează a fi înregistrat sau care este înregistrat în Registrul bunurilor imobile. În rezultatul recepţionării documentaţiei cadastrale este actualizată baza de date grafică a cadastrului, aceasta fiind o precondiţie pentru efectuarea înscrierilor / modificărilor în Registrul bunurilor imobile.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Compania autorizată în executarea lucrărilor cadastrale

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • comanda online prin completarea formularului pe platforma specializată OTRS.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional;
  • platforma specializată OTRS.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  2. Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren (Ordinul ARFC nr. 70/2017;)
  3. Instrucţiunea cu privire la conținutul şi modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile (Ordinul ARFC nr.71/2017);
  4. Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate (Ordinul ARFC nr.07/2015);
  5. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.
Programare
online