Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea drepturilor reale limitate și a altor drepturi supuse înregistrării

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea serviciului

Înregistrarea altor drepturi reale, precum ipoteca, superficia, uzufructul, uzul, abitaţia, servitutea, dreptul de folosinţă asupra terenului statului sau unităţii administrativ-teritoriale, concesiunea, gestiunea economică, etc.

Cerinţe faţă de solicitanţi

Titularul dreptului înregistrat sau persoana împuternicită în modul stabilit.

Canale de prestare

Solicitare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Eliberare:

  • ghișeul centrului multifuncțional, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Informare

ACTE NORMATIVE

  1. Codul civil al Republicii Moldova;
  2. Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998;
  3. Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.112 din 2005);
  4. Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice.
Programare
online