Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Consultant individual pentru executarea lucrărilor cadastrale masive (8 consultanți).

Solicitare de Expresii de Interes
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ – CONSULTANT INDIVIDUAL LOCAL)

Republica Moldova
Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)

Nr. de Ref. a Proiectului: P161238
Denumirea Serviciilor: Consultant individual pentru executarea lucrărilor cadastrale masive (8 consultanți).
Data publicării: 16 septembrie 2022

Unitatea de implementare a Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF) este în căutarea a 8 consultanți individuali pentru executarea lucrărilor cadastrale masive în r-l. Sîngerei și Rezina. Consultantul va indica raionul pentru care aplică. 

Obiectivul principal al Consultantului pentru executarea lucrărilor cadastrale masive este de a efectua lucrările cadastrale în unitățile administrativ teritoriale pentru sprijinirea înregistrării primare a terenurilor private în conformitate cu cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și actele normative în vigoare.

Scopul procesului de executare a lucrărilor cadastrale masive constă în identificarea bunurilor imobile din intravilanul și extravilanul localității, pregătirea documentației tehnice cadastrale necesare pentru înregistrarea primară masivă, aprecierea dimensiunilor și amplasamentului bunurilor imobile, inclusiv întocmirea planurilor cadastrale și altor documente stipulate în actele normative în domeniu.

Sarcinile principale sunt:

 1. Lucrări pregătitoare.
 2. Identificarea bunurilor imobile și a titularilor de drepturi al acestora.
 3. Întocmirea documentației cadastrale.
 4. Transmiterea materialelor către verificarea calității.
 5. Pregătirea materialelor pentru consultările publice.
 6. Întocmirea raportului lucrării şi a setului de documente cadastrale.
 7. Transmiterea materialelor către recepția lucrărilor.

Cerințe față de consultant:

 1. Pregătirea profesională - studii superioare, medii de specialitate (colegiu) în domeniul cadastrului, organizării teritoriului, construcții, geodezie, juridic sau alte domenii;
 2. Minimum un an de experiență în domeniul cadastrului sau experiență în organizarea teritoriului sau reglementarea regimului funciar;
 3. Alte abilități şi calități:
  • cunoașterea limbii române;
  • utilizarea programelor specializate MS Office, CAD, GIS;
  • onestitate, obiectivitate, punctualitate, responsabilitate, receptivitate la idei noi, abilități de lucru în echipă.

Vor constitui un avantaj în procesul de selecție:

 • cunoașterea utilajului geodezic;
 • cunoașterea limbii ruse;
 • deținerea permisului de conducere și automobil personal.

Procedura de selectare a Consultanților se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Persoanele interesate vor transmite CV-ul, scrisoarea de intenție, documente care atestă calificarea și experiența necesară pe adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md, cu mențiunea „Consultant individual pentru executarea lucrărilor cadastrale masive”, până la data de 3 octombrie 2022 (inclusiv).

Despre proiect: Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanțare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

TERMENI DE REFERINŢĂ save_alt

Data limită
03.10.2022 17:00

Compartiment