Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Consultant individual pentru verificarea calității (5 consultanți)

Solicitare de Expresii de Interes
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ –CONSULTANT INDIVIDUAL LOCAL)

Republica Moldova
Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)

Nr. de Ref. a Proiectului: P161238
Denumirea Serviciilor: Consultant individual pentru verificarea calității (5 consultanți)
Publicat la data de: 16.09.2022

Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanţare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

Agenția Servicii Publice este Agenția de implementare a Proiectului, prin intermediul Departamentului Cadastru, fiind sprijinită de alte Agenții Publice, în special Agenția Proprietății Publice pentru delimitarea proprietății publice, Agenția Relații Funciare și Cadastru pentru evaluarea bunurilor imobile și Infrastructura Națională de Date Spațiale.

Lucrările cadastrale masive sunt executate de întreprinderi şi companii specializate în executarea lucrărilor cadastrale, Departamentul cadastru al Agenției Servicii Publice (ASP) fiind responsabil de furnizarea tuturor documentelor și informațiilor relevante pentru contractanți.

Obiectivul principal al Consultantului pentru verificarea calității este verificarea corespunderii materialelor prezentate de executantul lucrărilor cadastrale cu cerințele prevăzute în specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

Agenția Servicii Publice invită candidaţi eligibili de a prezenta interesul în prestarea serviciilor menționate. Persoanele interesate trebuie să prezinte informație care atestă calificarea de a îndeplini sarcinile atribuite și întrunesc următoarele cerințe:

 1. Cerinţe minime obligatorii
  1. Pregătirea profesională - studii superioare în domeniul cadastrului, organizării teritoriului, construcții, geodezie, juridic sau alte domenii relevante sarcinii;
  2. Alte abilități şi calități:
   • cunoașterea limbii de stat și limbii ruse;
   • utilizarea software specializate MS Office, CAD, GIS;
   • capacități de analiză, sinteză și comunicare;
   • onestitate, obiectivitate, punctualitate, responsabilitate, receptivitate la idei noi, conlucrarea în echipă.
 2. Cerinţele care vor servi un avantaj pentru candidaţi în procesul de selectare:
  • experiența în domeniului cadastrului sau experiență în organizarea teritoriului sau reglementarea regimului funciar;
  • cunoașterea utilajului geodezic
  • cunoașterea limbii engleze;
  • posesor a permisului de conducere și auto personal.

Procedura de selectare al Consultanților se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Persoanele interesate vor depune Expresia de Interes care va conţine: scrisoare de intenţie/motivare,  Cv-ul și documentelor care atestă calificarea și experienţa  (diplome de studii,  certificate de calificare, documente care atestă experiența necesară, scrisori de referinţă de la locuri de muncă/clienţi), indicând numărul de referinţă şi poziţia „Consultant individual pentru verificarea calității”.

Expresiile de interes vor fi expediate la adresa de email: pief.procurement@asp.gov.md

Termenul limită de prezentare a expresiilor de interes este  03 octombrie 2022, ora  17:00

Termeni de Referință pentru Consultant individual pentru verificarea calității save_alt

Data limită
03.10.2022 17:00

Compartiment