În atenția solicitanților de servicii privind înregistrarea modificărilor/statutului în redacție nouă la societățile pe acțiuni

Conform art.2 din Legea nr.18 din 20.02.2020 pentru modificarea Legii nr. 1134/1997, societățile pe acțiuni, până la data de 1 ianuarie 2021, vor aduce statutele lor în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Ca urmare a adresărilor către serviciile înregistrare a unităţilor de drept ale Agenției Servicii Publice a solicitanților de servicii ce vizează societățile pe acțiuni și examinării prealabile a documentelor prezentate pentru înregistrarea modificărilor menționăm următoarele:

Societățile pe acțiuni intenționează a depune cererea de înregistrare a modificărilor/statutelor în redacție nouă fără anexarea tuturor documentelor stabilite în acest sens de legislația în vigoare.

În conformitate cu art.16 din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice.

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică este obligată să depună la organul înregistrării de stat documentele enumerate în art.17 din Legea nr.220/2007 (http://www.asp.gov.md/ro/persoane-juridice, http://www.e-services.md/?q=ro/content/descarca-formulare). Datele se înscriu în Registrul de stat în baza documentelor depuse pentru înregistrare.

Informații detaliate cu privire la programul serviciilor prestate de Agenția Servicii Publice, lista documentelor necesare, termene, tarife și înlesniri, precum și programarea prealabilă pot fi vizualizate pe site-ul instituției: www.asp.gov.md sau la numerele de telefon 14909 și (+373) 022-25-70-70.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42