Întrevederea cu reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa

La solicitarea Biroului pentru instituții democratice și drepturile omului (BIDDO) al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Agenția Servicii Publice a organizat pe data de 29 iunie curent o întrevedere cu reprezentanții Misiunii de observare a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în Republica Moldova.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție responsabilitățile Agenției Servicii Publice în contextul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie curent. Specialiștii din cadrul ASP au prezentat informația privind activitatea Agenției în perioada desfășurării alegerilor pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în contextul alegerilor din 11.07.2021.

Concomitent, s-au discutat aspectele interacțiunii Registrului de stat al populației cu Registrul de stat al alegătorilor, în special, modul de actualizare a acestora. A fost prezentată informația privind asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu acte de identitate pentru participare la scrutinul electoral, precum și
s-au prezentat unele date statistice, potrivit Registrului de stat al populației. Printre  subiectele importante de pe agenda discuției au fost abordate aspectele actualizării Registrului de stat al populației în cazurile decesului cetățeanului RM (pe teritoriul RM și pe teritoriul altui stat).

Un accent aparte a fost atribuit înregistrării de stat a partidelor politice, organizațiilor comerciale și necomerciale de către subdiviziunile competente ale ASP.

Reprezentanții OSCE, dl Rashad Shirinov și dl. Paul O`Grady, au exprimat gratitudine conducerii și specialiștilor din cadrul ASP pentru organizarea întrevederii, prezentarea informației relevante și a subliniat importanța colaborării BIDDO cu autoritățile implicate nemijlocit în desfășurarea alegerilor pentru a promova securitatea, democrația,  drepturile omului și respectarea angajamentelor OSCE.  

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42