Audit extern de supraveghere a conformității sistemelor de management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-mită în cadrul ASP

În perioada de  11-14 mai 2021 în cadrul ASP s-a efectuat auditul extern de supraveghere a conformității sistemelor de management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-mită cu cerinţele standardelor SM EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”, SM EN ISO/IEC 27001:2017 „Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe” şi SM ISO 37001:2016 „Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare”.

În legătură cu condițiile generate de pandemia de COVID-19, auditul de supraveghere s-a desfășurat la distanță și a  cuprins principalele domenii de activitate ale Agenţiei Servicii Publice. Auditorii internaţionali au efectuat analiza documentelor şi înregistrărilor deşi au apreciat acţiunile întreprinse pe parcursul procesului de audit.

Rezultatele auditului atestă funcţionalitatea sistemului de management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-mită,  instruirea şi capabilitatea personalului de a-și îndeplini atribuţiile sale la cel mai înalt nivel. Totodată, pe parcursul auditului auditorii externi au formulat o serie de recomandări de îmbunătățire a sistemelor de management integrat implementat la ASP.

 

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42